logistyka

k2 biuroDysponujemy powierzchnią 1300 m2 stałej powierzchni.

Wykonujemy dodatkowe usługi związane z konfekcjonowaniem towarów ze zankowanieniem, etykietowaniem oraz wysyłką i magazynowaniem.