Firma K2 Kryszewski przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z naszego serwisu internetowego. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomącą naszego serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Korzystanie z portalu w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia firmie K2 Kryszewski danych osobowych użytkownika. Udostępnienie danych osobowych w portalu jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie z serwisu internetowego nie jest uzależnione od uaktywnienia cookies.

Korzystanie z zamieszczonych w serwisie materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez K2 Kryszewski na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.

Prawa własności intelektualnej

Zawartość stron internetowych serwisu jest własnością  K2 Kryszewski. Loga prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na tej stronie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody K2 Kryszewski lub firm będących prawnymi właścicielami danego znaku towarowego. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do serwisu internetowego, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.

Odnośniki do innych stron

Firma K2 Kryszewski nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez firmę K2 Kryszewski. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ich właściciela.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma K2 Kryszewski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszego portalu, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do serwisu, korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub innych plików. Firma K2 Kryszewski nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od nich nieprawidłowości techniczne w działaniu serwisu oraz za przerwy w jego dostępności.

Postanowienia końcowe

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Firma K2 Kryszewski zapewnia realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do żądania uzupełniania i sprostowania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przez prawo. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do skontaktowania się z przedstawicielami K2 Kryszewski.